X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Publicaties

Brochures Technologie Thuis Nu!

Technologie Thuis Nu! heeft verschillende brochures ontwikkeld waarin de woningen worden beschreven, maar waar ook de meerwaarde van het project voor de verschillende doelgroepen wordt beschreven. De verschillende brochures voor doelgroepen zijn:
Voor de modelwoningen zijn aparte brochures beschikbaar, te weten:

Daarnaast is een brochure beschikbaar over mogelijkheden voor financiering van woningaanpassingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Woningaanpassingen: wat betekent de WMO voor installateurs?.

Alle brochures zijn ook kosteloos in hard copy te bestellen via OTIB Producten.
 

Richtlijn Gezonde Woningbouw

In de woningen staat de gezondheid van bewoners voorop. Dat betekent dat sprake moet zijn van een gezond binnenmilieu. In de Richtlijn Gezonde Woningbouw gaat de GGD in op het realiseren van een gezond binnenmilieu voor nieuwe woningbouw en de meest relevante technische maatregelen. De GGD-adviezen moeten goed aansluiten op de gangbare processen in de bouw. De richtlijn omvat daarom ook beschrijvingen van adviestrajecten en terminologie. 
 

SnelWijzerZorg

De SnelWijzer Zorg beschrijft mogelijke installatietechnische voorzieningen in woningen van mensen met een beperkte mobiliteit, COPD/ademhalingsproblemen, visuele beperkingen, lichte dementie, verstandelijke beperkingen of ouderen die in een levensloopgeschikte woning wonen. 
In deze publicatie vindt u ook meer informatie over het Stappenplan Wonen, Welzijn en Zorg. 
Download de SnelWijzerZorg
 

Domotica in de langdurige zorg

Met behulp van domotica wordt 'zorg op afstand' geboden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dit betreft vooral ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die thuis of in zorginstellingen wonen. Aangezien domotica steeds meer worden ingezet, heeft het RIVM geïnventariseerd welke typen momenteel in de langdurige zorg worden gebruikt en welke risico's daarbij kunnen optreden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). U kunt het volledige onderzoek downloaden
 

Zorgdomotica

In het 200 pagina's tellende boek Zorgdomotica schreef OTIB samen met Alzheimer Nederland een hoofdstuk. Het boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met zorgdomotica: zowel de mensen die als zorgverlener werkzaam zijn, nu en in de toekomst, alsmede de mensen die zich juist met de ontwikkeling en installatie van technologie (gaan) bezighouden.

 

Voer in wat u zoekt en wij helpen u verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Technologie Thuis Nu!


Door aan te melden gaat u akkoord dat OTIB uw persoonsgegevens verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrieven en u heeft tevens het privacy statement gelezen.  
 

E-MAIL