TechnologieThuisNu! > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief januari 2015 Deel op Pinterest
Woonaanpassingen in de praktijk
13-01-2015
Op 18 december bezochten enkele wethouders en ambtenaren het project Technologie Thuis Nu!. Het bezoek stond in het teken van langer zelfstandig thuis wonen en hoe dit gerealiseerd kan worden met een betere samenwerking tussen de bouw, installateurs, corporaties, cliënten en overheid.   Lees meer
Waar ligt de informatiebehoefte?
13-01-2015
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) bood de Tweede Kamer op 5 december jl. het rapport ‘Woonzorg(welzijn)wijzer – verkenning en mogelijkheden’ aan. Dit is een rapport van adviesbureau Rigo om stapsgewijs een Woonzorg(welzijn)wijzer op te stellen die gemeenten voorziet in hun informatiebehoefte op het gebied van wonen, zorg en welzijn.    Lees meer
Minister moet met actieplan komen
13-01-2015
De overheid wil dat (oudere) mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken zijn woonaanpassingen nodig. De Tweede Kamer debatteerde op 18 december jl. over dit onderwerp met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). Zij vroegen de minister en staatssecretaris onder andere concrete maatregelen te nemen. Lees meer
Belgische delegatie in Woerden
13-01-2015
Het Belgische Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité (RESOC) organiseerde in november een tweedaagse studiereis naar onder meer de modelwoningen van Technologie Thuis Nu!. De delagatie, onder leiding van RESOC, bestond uit zorgmedewerkers en beleidsmakers die wilden ervaren hoe ICT-toepassingen een antwoord kunnen geven op de uitdagingen van onder andere de vergrijzing.  Lees meer