Kennis

Technologie Thuis Nu! is een uniek project dat de wens van zorgbehoevenden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen koppelt aan bewezen technische mogelijkheden. Met behulp van realistische en integrale oplossingen. Kennis is van elementair belang voor dit project. Door systematisch kennis te delen en te verbinden met nut en noodzaak draagt dit project bij aan het oplossen van de bestaande maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen en zorg.